| Home Forum Classifieds Gallery Chat Room Articles Download Recommend Advertise About Us Contact
GBritain.net - wiadomosci, informacje, forum , ogloszenia, Wielka Brytania
GBritain.net - miejsce spotkań Polaków w Wielkiej Brytanii Szukaj na GBritain.net
Serwisy główne
Strona główna
Wiadomości
Artykuły
Ogłoszenia
Forum
Czat room
Kalendarium
Galeria zdjęć
Pobieralnia
Słownik PL-EN
Wyszukiwarka
Reklama

Artykuły > Edukacja > System edukacyjny w W Wielkiej Brytanii
Szkoły w Wielkiej Brytanii są albo paąstwowe, utrzymywane ze środków publicznych, albo niezależne, utrzymywane ze środków pochodzących z opłat za naukę.
Szkoly państwowe podlegaja nadzorowi przez Lokalne Władze Oświatowe, Local Education Authority. Od 1988 roku Ustawa o Reformie Edukacji wprowadziła obowiązkowy narodowy program nauczania (national curriculum), obejmujący 10 podstawowych przedmiotów (foundation subjects), z których angielski, matematyka i nauka stanowią przedmioty rdzenne (core subjects). Czas nauczania przedmiotów z obu grup nie jest zdefiniowany przez ustawę, szkoly mają prawo do indywidualnego doboru przedmiotów i metodologii nauczania oraz podręczników.

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Szkolnictwo podstawowe obejmuje dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rozróżnić można trzy typy szkół podstawowych:
Infant schools - szkoła dla dzieci w wieku od lat 5 do 7.
Junior schools -szkoła dla dzieci od lat 7 do lat 11
Combined infant and junior schools - szkoły dwupoziomowe t.j. nauczające dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

SZKOLNICTWO ŚREDNIE
W wieku 11 lat uczeń rozpoczyna naukę w szkole średniej, gdzie pozostaje obowiązkowo do wieku lat 16. Szkoły srednie uczace także wg narodowego programu nauczania prowadzą do General Certificate of Secondary Education (GSCE). Egzamin ten kończy obowiązkową naukę w Wielkiej Brytanii, ale uczniowie mogą kontynuowac nauke przez następne 3 lata.

Wśród ok. 5000 państwowych szkól srednich istnieje bardzo zróżnicowany system ich organizacji - najwięcej szkół oferuje nauke uczniom w wieku 11-18 lat, lub 11-16 lat; część szkół działa jako senior secondary - dla uczniów od 12, 13 lub 14 roku życia; istnieje także grupa szkół określana jako 'sixth form college' dla uczniów od 16 do 19 roku życia.

W wieku 16 lat uczniowie zdają do egzamin General Certificate of Secondary Education (GCSE), który kończy obligatoryjny system kształcenia. Większość absolwentów decyduje się na kontynuowanie nauki, by dwóch latach zdawać egzamin General Certificate of Education 'Advanced'. Ten egzamin, popularnie zwany 'A-levels' jest odpowiednikiem polskiego Egzaminu Dojrzałości. Wyniki egzaminu są podstawą rekrutacji studentów na uczelnie wyższe.

General Certificate of Secondary Education
General Certificate of Secondary Education, GCSE, zdawany jest zwykle na zakończenie nauki w szkole średniej, w wieku 15-16 lat. Uczniowie mogą wybrać 6-10 przedmiotów, uzyskując stopnie A - G, przy czym stopień A jest najwyższa oceną.

Istnieje także możliwość zdania egzaminu GCSE eksternistycznie, niezależnie od ukończonej szkoły, czy kursów w instytucjach upoważnionych do przeprowadzenia egzaminu i wydawania certyfikatu. Szczegółowe informacje o wymaganiach przy składaniu egzaminu są dostępne na stronach internetowych:
www.edexcel.org.uk/
www.aqa.org.uk/index.html

Studenci spoza Wielkiej Brytanii mogą zdawać International GCSE, przystosowany do zakresu edukacji międzynarodowej na poziomie szkół średnich. Szczegółowe informacje na temat IGCSE są dostępne w:
University of Cambridge International Examinations
1 Hills Road
Cambridge, CB1 2EU
United Kingdom
+44 1223 553 554
+44 1223 553 558
http://www.ucles.org.uk

Przygotowanie do egzaminu eksternistycznego wymaga zapoznania się z zakresem oferowanych przedmiotów, wyborem przedmiotów oraz ich konspektami, które są dostępne poprzez instytucje oferujące GCSE.

A level
General Certificate of Education Advanced Level, zwany w skrocie A-level jest jedna z najczęsciej obieranych ścieżek edukacyjnych, niezbednych do rozpoczęcia nauki na szczeblu szkoły wyzszej.
A-level zdawany jest przez uczniow w wieku 16-18 lat, po dwuletniej nauce (rzadziej, po rocznej, intensywnej). Uczniowie mogą wybrac 2-4 przemiotów, pod warunkiem,że uzyskali już GCSE z tych przedmiotów ( z wyjątkiem niektórych przedmiotów nieoferowanych na poziomie GCSE jak np. prawo). Stopnie A - E okreslaja poziom zdanych egzaminów.

AS level
Przy zdawaniu AS, Advanced Subsidiary wymagana jest wiedza z polowy zakresu wybranego przedmiotu, przy czym dwa AS-level stanowia odpowiednik jednego stopnia A-level. Wybor opcji AS-level pozwala na opoznienie decyzji w wyborze scislej specjalizacji.
Egzaminy A-level przeprowadzane sa przez trzy instytucje.

Szczegolowe informacje o egzaminach dostepne sa na stronach:
- Edexcel Foundation, Stewart House, 32 Russell Square WC1B 5DN
tel: 0870 240 9800 www.edexcel.org.uk
- Oxford, Cambridge and RSA Examinations(OCR), 1 Regent Street Cambridge, CB 2 1GG tel: 01223 552552 www.ocr.org.uk
- Assessment and Qualifications Alliance (AQA), Stag Hill House, Guilford Surrey GU2 5XJ tel:01483 506506 www.aqa.org.uk

Brytyjski system edukacji oferuje szeroki i zroznicowany wybor placowek umozliwiajacych przygotowanie i uzyskanie certyfikatów GCSEs i A-levels.
Colleges of Further Education (FE) oferuja ksztalcenie od poziomu GCSE do studiow dyplomowych
FE obejmuje: sixth form colleges
Technical colleges
Community colleges
Colleges of art, technology
lub wyspecjalizowane, np.:
Colleges of Food, Printing or Fashion

Colleges of Higher Education (HE) oferuja nauke prowadzaca do uzyskania dyplomu i obejmuja: uniwersytety, instytucje szkolnictwa wyzszego, colleges of art., design, agriculture colleges, school of music, drama, business and medical schools.

SZKOLNICTWO WYŻSZE
Szkoły wyższe w Zjednoczonym Królestwie podzielone są na cztery rodzaje:

- Universities (Uniwersytety): Uniwersytety brytyjskie (około 50 tzw. 'starych' uniwersytetów ) sa w pełni autonomiczne upoważnione na podstawie Royal Charter oraz Ustawy Parlamentu do określania własnych kierunków studiów i tym samym do wystawiania własnych dyplomów.
Wysoki standard nauczania na uniwersytetach jest utrzymywany poprzez zastosowanie systemu zewnętrznych egzaminatorów, co zapewnia porownywalnie wysoki poziom wydawanych dyplomów.

- Polytechnics : W Wielkiej Brytanii Politechniki zostały przemianowane na uniwersytety, które oferują różnorodne kursy BTEC HND - Business and Technician Education Council Higher National Diploma.
Te, tzw. 'nowe universytety' działaja na zapotrzebowanie pracodawców poprzez kursy modułowe, szkolenie zawodowe w ramach tzw 'sandwich courses', stosuja przy tym otwartą i elastyczną politykę przyjęcia na studia oraz system transferu zakończonych kursów (credit transfer).

- Colleges and Institutions of Higher Education - są to szkoły wyższe oferujące kursy zawodowe i akademickie w ramach waskich specjalizacji.


Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe, 3-4 letnie studia licencjackie (undergraduate) oraz 1-2 letnie studia magisterskie (postgraduate).

* Tytuł Bachelor jest oficjalnie odpowiednikiem polskiego magisterium. (Jednakże w przypadku dyplomu licencjackiego uzyskanego w dwustopniowym systemie edukacji w Polsce jest on uznawany w WB jako odpowiednik tutułu Bachelor)

Bachelor of Arts - nadawany jest po ukończeniu studiów humanistycznych i artystycznych. (np. prawo, historia)

Bachelor of Science - nadawany absolwentom kierunków niehumanistycznych. ( np. fizyka, biologia)

Bachelor of Education - nadawany absolwentom szkół pedagogicznych.

Bachelor of Engineering - nadawany absolwentom uczelni technicznych. ( np. elektrotechnika) Jest to odpowiednik polskiego tytułu " inżyniera".

* Po ukończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich (postgraduate 1-2 lata), po ukończeniu których absolwent otrzymuje tytuł Master's degree
W zależności od kierunku studiów rozróżnić można:

Master of Arts (MA) - tytuł nadawany na kierunkach humanistycznych i nauk społecznych. Tytuł przyznawany jest autorom prac magisterskich ( dissertation, research paper).

Master of Science (M.Sc.) - tytuł nadawany na kierunkach niehumanistycznych. Tytuł przyznawany jest autorom prac magisterskich ( dissertation, research paper).

Master of Business Administration (MBA) - tytuł magisterski nadawany przez uczelnie specjalizujące się w naukach ekonomicznych i biznesie. Tytuł ten nadawany jest po zdaniu egzaminu końcowego.


Przyjecie do instytucji szkolnictwa wyzszego w przypadku studentow spoza UK jest zwiazane z okreslonym poziomem znajomosci jezyka angielskiego. W wiekszosci instytucji HE wymagany jest jeden z nastepujacych certyfikatow:
- British Council International English Language Testing, IELTS
- Cambridge Certificate of Proficiency in English, UCLES
- English language O level or GCSE

Przyjecie do instytucji edukacyjnych ZK odbywa sie albo bezposrednio, albo poprzez centralny system przyjec:
- University Central Admission System, UCAS
www.ucas.com
- Nursing and Midwifery Admission System, NMAS
www.nmas.ac.uk
- Graduate Teacher Training Registry, GTTR
www.gttr.ac.uk

Przyjecia na wszystkie undergradute degree level courses odbywa sie za posrednictwem UCAS, zas na wszystkie postgraduate degree level courses odbywa sie bezposrednio poprzez wybrane placowki edukacyjne.

Opracowano na podstawie informacji z Ambasady RP
komentarz[0] |
O portalu  |  Prywatność  |  Napisali o nas  |  Partnerzy  |  Polecaj nas  |  Faq  |  Rss Współpraca  |  Reklama  |  Kontakt / Redakcja
© 2004 - 2016 www.GBritain.net - All Rights Reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone  |  ISSN 1898-9241   |   [polityka cookies]Ciekawe portale europejskie: | eBelgia.com | eFrancja.com | eHiszpania.com | eHolandia.com | eIrlandia.com | eIslandia.com | eNiemcy.com | eNorwegia.com |
| ePortugalia.com | eRumunia.com | eSzkocja.com | eSzwajcaria.com | eSzwecja.com | eWegry.com | eWlochy.com |

Ciekawe portale światowe: | eArgentyna.com | eBrazylia.com | eKanada.com | eStanyZjednoczone.com |