Regulamin
REGULAMIN TABLICY OGŁOSZEŃ - GBritain.net:
 1. Tablica ogłoszeń jest w podstawowej wersji bezpłatna, aczkolwiek zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłat za jej korzystanie w dowolnym momencie.
 2. Ogłoszenie o podobnej treści może być umieszczone TYLKO 1 RAZ, przy czym musi być umieszczone we właściwej kategorii i musi mieć związek z Wielką Brytanią
 3. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu GBritain.net oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,
 4. Wpisując dane osobowe do serwisu GBritain.net użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie.
 5. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez GBritain.net,
 6. Dane wpisane do serwisu GBritain.net będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu GBritain.net oraz w e-mailach wysyłanych do subskrynentów,
 7. Serwis GBritain.net nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. GBritain.net nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,
 8. Informacje zawarte na stronach serwisu GBritain.net mogą być wykorzystany tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 9. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis GBritain.net, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze,
 10. GBritain.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie GBritain.net zostaną wykorzystane,
  • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 11. Rezerwujemy prawo do:
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
  • usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny
  • usuwania kont użytkowników bez podania przyczyny, a w szczególności użytkowników łamiących regulamin,
  • modyfikowania niniejszego regulaminu,
  • czasowego przerywania pracy serwera,
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

 

DODATKOWE OPCJE OGŁOSZEŃ:
1. Ogłoszenie umieszczone w kategorii "Ciekawe oferty"
- ogłoszenie widoczne na stronie głównej Tablicy ogłoszeń,
Wyświetlane do końca ważności zamieszczonego ogłoszenia lub do czasu usunięcia go przez zamieszczającego (standardowo ogłoszenia umieszczane są na okres 30 dni)
- TYLKO 80 ZŁ  (20 GBP) netto  /MIESIĄC

2. Ogłoszenie pogrubione
- Tytuł ogłoszenia zostanie pogrubiony, przez co jest o wiele bardziej widoczny w spisie ogłoszeń.
Wyświetlane do końca ważności zamieszczonego ogłoszenia lub do czasu usunięcia go przez zamieszczającego (standardowo ogłoszenia umieszczane są na okres 30 dni)
- TYLKO 20 ZŁ (10 GBP) netto /MIESIĄC


Powyższa oferta reklamowa jest tylko przykładem, w każdej chwili może ulec zmianie i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


(do powyższych cen należy doliczyć VAT 22%)
 

Zamknij okno